Press "Enter" to skip to content

Vasile Nagy (AUR): Reabilitarea și modernizarea infrastructurii feroviare trebuie să devină o prioritate pentru statul român

Distribuiți acest articol!

Deputatul AUR Vasile Nagy trage un semnal de alarmă cu privire la starea necorespunzătoare a rețelei de infrastructură feroviară și argumentează că în acest moment este nevoie de investiții masive pentru modernizarea și reabilitarea acesteia. Despre toate acestea a vorbit în ultima sa declarație politică, pe care a citit-o astăzi în Parlament.

Declarația sa politică intitulată „Infrastructura feroviară românească” aduce în prim plan un subiect de interes naţional, mai ales în condițiile în care aceasta nu poate contribui, din cauza stării tehnice necorespunzătoare, la decongestionarea rețelei rutiere suprasolicitate. Nagy susține că investițiile în infrastructura feroviară ar atrage după sine creștere economică deoarece astfel s-ar crea locuri de muncă și s-ar favoriza „accesibilitatea geografică, comerţul şi mobilitatea persoanelor”.

Redăm mai jos conținutul declarației politice a deputatului Vasile Nagy:

„Principala prioritate strategică privind dezvoltarea infrastructurii feroviare o reprezintă creşterea competitivităţii transportului feroviar pe piaţa internă, în principal prin creşterea nivelului de performanţă al infrastructurii feroviare.  Principala direcţie de acţiune prioritară trebuie să vizeze recuperarea în ritm accelerat a restanţelor privind reînnoirea infrastructurii, cu accent pe refacţia liniilor curente şi directe.

Reînnoirea infrastructurii feroviare trebuie completată cu recuperarea accelerată a restanţelor privind reparaţiile curente, precum şi cu întreţinerea infrastructurii la nivelul necesar pentru “funcţionarea în regim permanent”. Statul este proprietarul infrastructurii feroviare, de unde derivă şi obligaţia de a asigura finanţarea necesară pentru mentenanţa, reînnoirea şi dezvoltarea acesteia. 

Consecinţa finanţării necorespunzătoare a întreţinerii, reparării şi reînnoirii infrastructurii feroviare este degradarea progresivă a acesteia şi apariţia din ce în ce mai frecventă a unor defectări care necesită limitarea vitezei de circulaţie a trenurilor pentru asigurarea condiţiilor minimale de siguranţă.

Finanţarea insuficientă a reînnoirilor, complementar cu subfinanţarea întreţinerii curente a infrastructurii şi a reparaţiilor, conduce la creşterea exponenţială a probabilităţii de apariţie a noi defectări ale elementelor infrastructurii, cu consecinţe privind limitarea drastică a performanţelor circulaţiei trenurilor şi scăderea semnificativă a atractivităţii ofertei sistemului feroviar. 

Comparativ cu situaţia existentă pe plan european, România se situează pe penultimul loc în ceea ce priveşte finanţarea infrastructurii feroviare. Se constată o tendinţă persistentă de a se finanţa din fonduri publice preponderent transportul rutier în dauna celui feroviar. 

Finanţarea insuficientă a întreţinerii, reparării şi reînnoirii infrastructurii feroviare a condus la degradarea progresivă a acesteia şi la creşterea gradului general de uzură a componentelor infrastructurii.  Starea actuală a infrastructurii feroviare reprezintă în prezent un important element limitativ al performanţelor circulaţiei trenurilor. 

Este necesară o infrastructură eficientă şi performantă, capabilă să susţină creşterea durabilă a competitivităţii transportului feroviar.  Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii feroviare aferente coridoarelor europene de transport reprezintă în primul rând o obligaţie asumată de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene. 

Trebuie însă avut în vedere că traseul românesc al acestor coridoare este inclus integral în reţeaua feroviară primară. Ca urmare, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii feroviare trebuie tratată inclusiv ca o oportunitate importantă de a susţine eficient creşterea competitivităţii transportului feroviar pe piaţa internă.

Dezvoltarea prioritară a transportului feroviar reprezintă a problemă de interes naţional deoarece este un mod de transport ieftin,

 » sursa: www.60m.ro


Distribuiți acest articol!