Press "Enter" to skip to content

Proiecte finalizate cu succes și finanțate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest

Distribuiți acest articol!

Economie

Prin intermediul fondurilor europene, România s-a dezvoltat şi continuă să se dezvolte în diverse domenii: de la creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane prin modernizarea drumurilor județene, creșterea eficienței energetice în clădiri publice sau private până la impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale.

Prin intermediul fondurilor europene, România s-a dezvoltat şi continuă să se dezvolte în diverse domenii: de la creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane prin modernizarea drumurilor județene, creșterea eficienței energetice în clădiri publice sau private până la impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale.Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 este unul dintre cele mai importante programe operaţionale prin intermediul căruia România a putut să acceseze fonduri europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) în perioada 2014-2020. Agenţia de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest este Organism Intermediar al POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, ajutând la evaluarea, verificarea şi monitorizarea a peste 1.000 de proiecte care aparţin atât beneficiarilor privaţi, cât şi beneficiarilor publici.Reabilitarea unui simbol al municipiului Cluj-NapocaTuriștii care vizitează municipiul Cluj-Napoca, dar și locuitorii orașului, se pot bucura de noile facilități de vizitare ale unuia dintre cele mai reprezentative monumente ale arhitecturii gotice din Transilvania. Biserica Romano-Catolică Sf. Mihail, care veghează asupra orașului din mijlocul Pieței Unirii, a fost pusă în valoare prin mai multe lucrări de reabilitare care să o repoziționeze în circuitul turistic și să o valorifice ca un adevărat simbol al orașului. Biserica are o  vechime de aproape șapte secole, construcția acesteia a început în anul 1316 și a suportat mai multe intervenții, restaurări și reconstrucții în urma unor serii de incendii și cutremure. O ultimă restaurare a bisericii a avut loc între anii 1957-1960, moment în care au fost readuse la viață o parte din picturile secolelor XIV-XV. Restaurarea de care beneficiază în prezent are ca scop creșterea accesibilității în rândul tuturor categoriilor de turiști. Astfel, Biserica este și va fi accesibilă persoanelor cu dizabilităţi locomotorii, iar persoanele cu dizabilități de vedere vor avea acces la serviciile turistice oferite de biserică prin intermediul scrierii în alfabet Braille. Conform planurilor de realizare, Biserica a fost dotată și cu un Info chioșc.Prin implementarea proiectului se preconizează o creștere medie a numărului anual de vizitatori la Biserica Romano-Catolică Sf. Mihail cu 6%. Proiectul de reabilitare care are drept beneficiar Parohia Romano-Catolică Sf. Mihail are o valoare totală de 29.611.884,90 lei și este finanţat prin Axa prioritară 5, Prioritatea de investiţii 5.1. Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.Biserica Reformată din Huedin a trecut prin reparații capitale Biserica Reformată din Huedin, județul Cluj, este un alt lăcaș de cult care a beneficiat de finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Cu o vechime de peste șapte secole și trecută prin mai multe incendii și cutremure, această biserică este cel mai impozant monument din Țara Călatei și un obiectiv turistic important de pe drumul național E60/DN1. Cu atât mai necesar a fost,

 » sursa: www.monitorulcj.ro


Distribuiți acest articol!