Press "Enter" to skip to content

Primăriile vor gestiona programul „Casa Verde Fotovoltaice”, din 2023. Cum pot fi accesate fondurile?

Distribuiți acest articol!

Economie

Programul „Casa Verde Fotovoltaice” va fi descentralizat. De anul viitor, primăriile vor acorda bani locuitorilor dornici să monteze panouri fotovoltaice.

Primăriile vor gestiona programul „Casa Verde Fotovoltaice”. FOTO: Pixabay

Programul „Casa Verde Fotovoltaice” va fi descentralizat, iar primăriile vor acorda bani locuitorilor pe baza unui sistem informatic de înscriere a solicitanţilor, a afirmat ministrul Mediului. „Din 2023, pornim programul «Casa Verde Fotovoltaice», dezvoltând un sistem informatic centralizat de înscriere în program, pe baza căruia autorităţile locale vor acorda bani locuitorilor”, a scris Tanczos Barna, ministrul Mediului.  Datele oficiale arată că, până la sfârşitul lunii septembrie 2022, în Programul „Casa Verde Fotovoltaice” au primit decizia de finanţare 13.000 de dosare, iar până la finele anului în curs toate cele 45.000 de solicitări depuse vor fi rezolvate.Scopul programului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice, îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în sistemul energetic naţional. Finanţarea se acordă în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 lei. Suma finanţată de AFM se scade de către instalatorul validat din valoarea totală a facturii, iar diferenţa se suportă de către beneficiarul final, din surse financiare proprii.Care sunt condițiile pentru accesarea fondurilor?Imobilele trebuie să fie intabulate și înscrise în Cartea Funciară. În cazul în care sunt mai mulți proprietari ai aceluiași imobil toți trebuie să își dea acordul scris iar cererea de finanțare trebuie să fie semnată de toți coproprietarii. Totodată, imobilul nu trebuie să fie grevat de niciun litigiu și nu există obligații restante la bugetul local sau la bugetul de stat. Cheltuieli eligibile în cadrul programului:a) cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3kWp, având ca principale părţi componente: panouri fotovoltaice; invertor/invertoare; structura de susținere a sistemului; tablou electric curent continuu/curent alternativ;b) cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice;c) TVA aferentă cheltuielilor eligibile.Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă încheiat între beneficiarul final şi Autoritate.Înscrierea solicitantului persoană fizică se va face la unul dintre instalatorii validaţi care au încheiat contract de participare cu AFM, în limita procentului stabilit prin dispoziția președintelui AFM, raportat la sumele alocate regiunii în care se află imobilul pe care se implementează proiectul.Implementarea proiectului se realizează în termen de cel mult 12 luni de la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă, termen în care trebuie realizată instalația și încheiate formalitățile privind recepția sistemului de panouri fotovoltaice și obținerea certificatului de racordare.Monitorizarea finanţării acordate în cadrul programului, a investiţiilor realizate, precum şi a respectării condiţiilor prevăzute în prezentul ghid se face de către AFM, pe o perioadă de 6 ani de la data obţinerii de către beneficiarul final a certificatului de racordare.

CITEȘTE ȘI:

Clujul începe tranziția spre energie verde. Panouri fotovoltaice, la mai multe școli și clădiri publice

 » sursa: www.monitorulcj.ro


Distribuiți acest articol!