Press "Enter" to skip to content

Crimele lui Ion Iliescu: 32 de ani de la lovitura de stat în stil sovietic – 60m.ro

Distribuiți acest articol!

Distribuie acest articol!În 22 decembrie, pe la prînz, Petre Mihai Băcanu, deţinut politic, a fost eliberat pe neaşteptate din arestul Securităţii, din Calea Rahovei. Pe străzi, el a văzut mulţimile scandînd ”jos comunismul”, lozinca pentru care era de multă vreme anchetat şi era să fie condamnat. Ajuns acasă, a făcut un duş şi apoi a adormit. După un somn lung, s-a trezit spre seară şi l-a văzut pe Ion Iliescu la televizor: ”cît am dormit, s-a dat o lovitură de stat revoluţiei”, mi-a mărturisit el ce trăise, de fapt, în acea zi. Ca noi toţi.De unde venea Ion Iliescu?Din paradisul revoluţiei proletariatului, ar fi răspunsul scurt. Ion Iliescu s-a născut la 3 martie 1930, în Olteniţa, un orăşel din sudul ţării, unde a urmat primii doi ani ai cursurilor şcolii primare. Tatăl său, Alexandru Iliescu, ilegalist comunist, s-a refugiat în 1931 în URSS, unde a luat parte la Congresul al V-lea al PCdR, secţia a Comintern-ului, semnînd rezoluţia privind secesiunea statului român. Alexandru Iliescu a rămas 4 ani în URSS, în conducerea Secretariatului PCdR, la reîntoarcerea în România fiind arestat şi condamnat 3 ani, sub acuzaţia de a fi militat pentru dezmembrarea României şi trecerea Basarabiei la URSS.În 1949, Ion Iliescu a absolvit liceul „Spiru Haret” din Bucureşti. În ultimii ani de liceu, s-a remarcat ca propagandist în favoarea noului regim, fiind cooptat în conducerea Uniunii Asociaţiilor de Elevi din România, organizaţie care funcţiona sub tutelă comunistă. Din martie 1949, a devenit membru al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Muncitoresc. A urmat un an cursurile Facultăţii de Electrotehnică a Institutului Politehnic din Bucureşti. În cadrul CC al UTM, a luat parte la şedinţele de epurare, pe criterii politice de sorginte sovietică, a învăţămîntului mediu şi superior românesc.În 1950 a fost selecţionat pentru studii în URSS şi a urmat 5 ani cursurile Institutului Energetic de la Moscova, ocazie cu care l-a cunoscut, ca secretar al Sovietului Unional al Studenţilor şi Aspiranţilor Români aflaţi la studii în URSS (organism subordonat Komsomolului sovietic) pe Mihail Gorbaciov, viitorul lider al CC al PCUS.Şeful direct al lui Ion Iliescu pe linie de Komsomol a fost Alexandr Şelepin, viitor preşedinte al KGB. În conformitate cu acest statut al său şi cu atribuţiile pe linie de Komsomol, Iliescu ar fi trebuit să urmeaze cursurile Serviciului A, din cadrul Directoratului 1 al KGB, specializat în probleme de dezinformare şi operaţiuni de influenţă sub acoperire în exteriorul URSS. Nu există însă date directe privind activităţile sale în timpul studiilor în URSS, iar Iliescu a evitat întodeauna declaraţiile pe marginea acestui subiect. După absolvirea Institutului Energetic din Moscova s-a reîntors în ţară, lucrînd în cadrul Institutului de Proiectări Energetice.Din ascensiune, în dizgaţia lui CeauşescuÎn 1955, Ion Iliescu a fost propus şi a activat în cadrul Uniunii Internaţionale a Studenţilor cu sediul la Praga, considerată organizaţie de front a Uniunii Sovietice. După evenimentele din 1956 din Ungaria a fost rechemat în ţară, participînd în 1957 şi 1958 la organizarea epurărilor din centrele universitare Bucureşti, Timişoara şi Cluj, în calitate de membru în conducerea UTM,

 » sursa: www.60m.ro


Distribuiți acest articol!