Press "Enter" to skip to content

Colegiul Medicilor Stomatologi din România, grup infracțional organizat protejat de sistem și de stat – ANCHETATORII.RO

Distribuiți acest articol!

Distribuie acest articol!
din seria ”oameni liberi”

Colegiul Medicilor Stomatologi din România este condus de către Biroul Executiv Național condus de dr. Ionescu Ecaterina, către Autoritatea Națională în Managementul Calității în Sănătate (fără avizul Ministerului Sănătății, fără consultatea corpului profesional medical stomatologic) dar și prin toate încălcările legii (lipsa transparenței decizionale, lipsa actelor administrative,ascunderea datelor contabile,cheltuieli externalizate fără votul Consiliului Național ,modificarea de 3 ori a  Regulamentului de organizare și funcționare, ultima dată prin atribuirea în plus de atribuții atât Consiliului Național peste cele prevazute în Legea 95/2006, practic subordonând această lege, prin aparitia în ROF a articolelor de la ”l la u” și unde atribuțiile sunt excesive depășind competența oferită de legiuitor, modificând art.29 (3) in scopul de a ascunde și reduce informarea corpului profesional privind modul în care se iau hotărârile în cadrul Consiliului Național precum și apariția art. 128′(în acest caz ,CMSR erijându-se în legiuitor).

Legea 95/2006-Art. 482. – (1) Profesia de medic stomatolog, indiferent de forma de exercitare, salariată și/sau independentă, se exercită numai de către medicii stomatologi membri ai CMSR.

 Colegiul Medicilor Stomatologi România(CMSR) este un organism colegial care acționează sub autoritatea Ministerului Sănătății conform legii 571/2004 art.2(2), și a Legii 95/2017- ,art.486,art.510 (1,3),  cu responsabilități delegate de autoritatea de stat, în domeniul autorizării, controlului și supravegherii profesiei de medic stomatolog ca profesie liberală, de practică publică autorizată, deci cu atribuții delegate doar pentru reglementarea profesiei de medic stomatolog și nu a sistemului administrativ si managerial de sănătate stomatologic național.

Biroul executiv Național lucrează în bloc, conform art.41 și art.42 din Regulamentul de organizare și funcționare.

Art. 41. – (1) Biroul executiv național este format dintr-un președinte, trei vicepreședinți, un secretar general și un trezorier, aleși în mod individual de către Adunarea generală națională.

 (2) Membrii Biroului executiv național fac parte integrantă din Consiliul național, conduc în mod curent lucrările acestuia și activitatea permanentă a Colegiului Medicilor Stomatologi din România.

Art. 42. – (1) Biroul executiv național lucrează legal în prezența a 4 din membrii săi și ia decizii valabile cu votul majorității simple a membrilor prezenți.

Activitatea unui organism precum Consiliul Național  se documentează în teritoriu într-un singur mod și anume: procese-verbale redactate și trimise în timp real în teritoriu, conform ROF text consolidate la 30.06.2017, art. 29, alin. 3 (tot ce s-a modificat cu privire la semnalările privind încălcările legii de către membrii Biroului executiv Național a fost modificat cu rea intenție). Aceste procese verbale trebuie să conțină: prezența certificată prin semnătură, toate problemele discutate, măsurile, hotărârile și documentele propuse spre adoptare, existența cvormului sau a altor condiții legale necesare pentru adoptarea celor de mai sus. Explicit numărul de voturi “pentru”, “împotriva”, ”abțineri”. Semnarea, separată de prezență, care să certifice participarea la luarea efectiva a deciziilor (este posibil ca unii membri să părăsească ședința și să nu participe la vot ). În absența acestor condiții minime, orice hotărâre sau act adoptat de Consiliul Național sau oricare alt organism (inclusive Asociațiile de locatari) este nul.

 » Întreg articolul se poate citi aici: www.ANCHETATORII.RO


Distribuiți acest articol!